Privatlivspolitik

Dette website www.ford-vordingborg.dk/ bliver administreret af Tommy Skovhus Christensen A/S. Adgang til websitet sker på de vilkår og betingelser, som er beskrevet nedenfor. Du kan også læse mere på websitet om Tommy Skovhus Christensen A/S' datasikkerhed.

Generelle vilkår
Tommy Skovhus Christensen A/S har gjort alt for at sikre, at de informationer, som dette website indeholder, er korrekte.

Dette website skal ikke betragtes som en fuldstændig guide til Tommy Skovhus Christensen A/S produkter eller serviceydelser – ligesom det ikke udgør et tilbud for nogen bestemt bilmodel, dvs. priserne er kun vejledende. Enhver henvisning til fart eller præstationer på dette website skal ikke forstås som en opfordring til at køre hverken hasarderet eller med højere hastigheder, end loven tillader.

Alle tal for brændstoføkonomi er i overensstemmelse med direktivet af 93/116/EC. Tallene er blevet udregnet efter samme testcyklus som ved den officielle emissionsklassifikation. Alt efter køreteknik, vej- og trafiksituation, miljømæssige faktorer og bilens tilstand kan tallene for det aktuelle brændstofforbrug ved daglig brug af bilen afvige fra de tal, der er vist i testen.

Copyright
Alle rettigheder, inklusive ophavsret og databaserettigheder på websitet samt indhold, ejes af Tommy Skovhus Christensen A/S eller også har Tommy Skovhus Christensen A/S licensrettighederne eller tilladelse til at bruge det ifølge gældende lov eller med tilladelse fra ejeren af ophavsrettighederne. Det er ikke tilladt at kopiere, reproducere, genudsende, sende, udsende eller transmittere nogen tekst, billede, grafik, logo, knap, ikon, kopi eller udvælge eller arrangere noget deraf, inklusive underliggende kildekoder eller software, til nogen kommercielle, offentlige eller andre formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Tommy Skovhus Christensen A/S eller ejeren af ophavsrettighederne.

Materiale og informationer på dette website må ikke bearbejdes, ændres, omgøres, eller bruges til andre formål end ikke-kommercielt privat brug. Tommy Skovhus Christensen A/S forbeholder sig retten til at bruge alt det materiale, der bliver tilført websitet, inklusive tekst og billeder, enten på websitet eller i enhver anden form, inklusive offentlig omtale eller reklame. Tommy Skovhus Christensen A/S forbeholder sig retten til at gennemse tilføjelser til websitet og redigere eller afvise enhver tilføjelse.

Ansvarsfraskrivelse
Vi prøver at sikre, at informationer på vores website er nøjagtige, komplette og ajourførte. Ved at bruge dette website indvilliger du i at følge de vilkår og betingelser, som træder i kraft den første gang, du bruger websitet.

Uden anfægtelse af dine lovmæssige rettigheder er websitet og alle informationer, tekst, navne, billeder, logoer, links og ikoner og andre materialer (uden undtagelse) skabt som "det er" og på en "tilgængelig" basis uden repræsentation, garantier eller godkendelse, det være sig udtrykkeligt eller antydet. I særdeleshed giver vi ikke garanti eller hæfter for nøjagtigheden eller kompletheden af informationer på dette website, ligesom vi heller ikke kan garantere, at brugen af websitet kan ske uforstyrret eller uden fejl, samt at websitets servere eller computere er fri for computervira.

Tommy Skovhus Christensen A/S kan på ingen måde drages til ansvar over for nogen person for skader eller tab, som kan ske ved brug af information fra websitet eller produkter vist på vores website, inklusive - uden undtagelse - indirekte eller deraf følgende skader eller nogen skader overhovedet opstået fra brug eller tab af brugsevne, data eller fortjeneste, enten i handling på kontrakt, forsømmelse eller andre skadevoldende handlinger opstået ud af eller i forbindelse med brug af websitet.

Uanset hvad der ellers står i afsnittet Vilkår og betingelser, vil vi ikke hæfte for krav, der relaterer til funktionaliteten eller tilgangen til dette website.

Varemærker
Alle navne, billeder og logoer, der identificerer Tommy Skovhus Christensen A/S er Tommy Skovhus Christensen A/S' ejendom. Alle tredjepartmærker, produkter, serviceydelser og firmanavne, der er indeholdt på dette website, er varemærker, servicemærker og handelsnavne ejet af deres respektive ejere. Tommy Skovhus Christensen A/S giver ikke tilladelse til, at de bliver brugt af nogen person andre end deres ejere. Enhver form for brug udgør en krænkelse af ejerens rettigheder.


Eksterne links
Tommy Skovhus Christensen A/S repræsenterer ikke, garanterer ikke og er heller ikke ansvarlig over for eksterne websites, der kan linkes til fra dette site. Ethvert eksternt website, som du besøger via et link fra dette website, er uden for Tommy Skovhus Christensen A/S' kontrol, og besøget på websitet sker fuldstændig på eget ansvar.

Software ansvars fraskrivelse
Downloads af software fra dette website er blevet omhyggeligt scannet og testet på alle trin i produktionen, men - som med al ny software - anbefaler vi stadig, at du kører et virusprogram for at tjekke det før brug. Vi anbefaler også, at du har en ajourført backup af din harddisk, før du bruger softwareprogrammet. Tommy Skovhus Christensen A/S kan ikke tage ansvar for nogen form for forstyrrelse, ødelæggelse eller tab af data på din computer, som kan være opstået, mens du brugte programmet. Kontakt din administrator, før du installerer programmer på din computer.

Lovmæssig bekræftelse
Disse vilkår og betingelser skal overholdes i overensstemmelse med gældende lov i Danmark. Opstår der stridigheder, skal de løses i henhold til loven i Danmark.

Hvis nogen af vilkårene eller betingelserne skulle blive dømt til at være ulovlige, ugyldige eller på nogen anden måde umulige at håndhæve pga. love i det enkelte land, hvor disse vilkår skal virke, vil de blive slettet som klausul. Alle andre vilkår og betingelser vil bestå i fuldt omfang og stadig være bindende og gældende.

Tommy Skovhus Christensen A/S forbeholder sig retten til at ændre enhver af disse vilkår og betingelser til enhver tid ved at sende ændringerne online.


Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår fuldt ud, må du straks afbryde dit besøg på dette website.

Kontakt os

Aktuelle kampagner

Se tilbud fra Tommy Skovhus Christensen A/S

Nyheder og events

Se nyheder fra Tommy Skovhus Christensen A/S